Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Het beschermingsbewind wordt ingesteld door de kantonrechter. Beschermingsbewind is bedoeld om  voor meerderjarige personen de financiële zaken te behartigen die hier door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet toe in staat zijn. Ook het hebben van problematische schulden en verkwisting is een grond om het beschermingsbewind in te stellen. De bewindvoerder heeft als taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Hij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Meer over beschermingsbewind leest u in de folder Curatele, bewind en mentorschap van de rijksoverheid.

Ook is het mogelijk uw financiële zaken te regelen via inkomensbeheer.  In dit geval geeft de cliënt(e) een volmacht aan GelreBewind om het beheer van zijn of haar financiën over te nemen. In principe worden dezelfde werkzaamheden verricht als bij beschermingsbewind. Als iemand wilsonbekwaam is of vermogend, dan zal altijd gekozen worden voor beschermingsbewind.

Home

Levensexecutele

Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt....

Lees meer...

Nalatenschappen

U kunt Gelre Bewind ook inschakelen bij het afhandelen van nalatenschappen. Het verlies van een dierbaar...

Lees meer...